فروش تریلر
شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس در نظر دارد 3 دستگاه تریلر مستهک سه محور ماموت طول 13/60 را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.
استان کردستان شهرستان بیجار کیلومتر 5 جاده تکاب جنب کارخانه سیمان کردستان شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس 
شماره های تماس: 09198545071 - 08738238076