برگ زرینی دیگر بر افتخارات شرکت اعتماد ترابر گروس
پس از سود دهی شرکت در دو سال متوالی گذشته این بار به لطف خدای متعال و تلاش پرسنل خدوم شرکت و حمایت مدیرعامل محترم سیمان کردستان و برنامه ریزی های صورت گرفته ، شرکت اعتماد ترابر گروس‌ به عنوان شرکت برتر حمل و نقل ، در هلدینگ سیمان غدیر انتخاب گردید.
امید است با توکل بر خدای متعال و برنامه ریزی های صورت گرفته و همدلی و تلاش مضاعف همکاران این جایگاه ارزشمند را حفظ نماییم .