در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ به مناسبت عید سعید قربان یک رأس گوسفند در محل شرکت قربانی، و در سطح شهر بین نیازمندان توزیع گردید.