مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس با حضور اعضاء هیئت مدیره و سهامداران مورخ 1402/07/16 در محل دفتر هلدینگ سیمان غدیر برگزار گردید.
✅در سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1402 شرکت توانست به درآمد به 665 میلیارد ریالی دست یابد که نسبت به بودجه افزایش 6 درصدی و نسبت به سال مالی گذشته افزایش 52 درصدی را محقق نموده است. 
✅همچنین سود عملیاتی شرکت در سال جاری 154 میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال مالی گذشته افزایش 81 درصدی را داشته و نیز با محقق نمودن سود خالص به مبلغ 114 میلیارد ریال نسبت به بودجه 29 درصد و نسبت به سال مالی گذشته افزایش 23 درصدی را داشته است.