آگهی مناقصه

شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس در نظر دارد نسبت به راه اندازی و کابل کشی فیبر نوری و شبکه داخلی مجموعه خود از طریق مناقصه عمومی مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند. از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی به مدت 4 روز جهت دریافت اسناد و بازدید به نشانی  زیر مراجعه نمایید.

استان کردستان ، شهرستان بیجار ، کیلومتر 5 جاده تکاب ، جنب شرکت سیمان کردستان ، شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس

شماره تماس

08738238126- 09183785124

جهت دریافت دفترچه کلیک کنید.

جهت دریافت لیست اقلام کلیک کنید.