آگهی مناقصه

شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس در نظر دارد نسبت به خرید 2 عدد سیلندر، موتور کامل استوک اصلی، میل لنگ، میل سوپاپ، گیربکس کامل استوک اصلی و لوازم جانبی موتور مربوط به کشنده اسکانیا مدل جی 380 ، از طریق مناقصه عمومی مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . از متقاضیان محترم درخواست می گردد  تا پایان وقت اداری مورخ 12/03/1403  به واحد بازرگانی شرکت به نشانی بیجار ، کیلومتر 5 جاده تکاب ، جنب شرکت سیمان کردستان ، شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکت در بسته تحویل نمائید.

شماره تماس :

09183785124-08738238126

برای دریافت دفترچه کلیک نمایید.

برای دریافت لیست اقلام کلیک نمایید.